Điều khoản sử dụng

Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của GiaVangOL.VN, bạn phải đồng ý và chấp nhận các điều kiện, điều khoản do GiaVangOL.VN đưa ra. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách bảo mật cũng như các điều kiện điều khoản mà chúng tôi đưa ra hoặc hành vi dân sự của bạn không phù hợp thì bạn vui lòng hãy dừng ngày việc truy cập và dừng việc sử dụng các dịch vụ.

Truy cập GiaVangOL.VN

Khi bạn đăng ký thành viên, đăng ký nhận thông tin thì bạn cần yêu cầu đăng ký thông tin nhất định. GiaVangOL.VN có quyền thay đổi bất ký thông tin hay dịch vụ nào mà GiaVangOL.VN cung cấp vào bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước.

Tất cả thông tin mà bạn đã đăng ký với chúng tôi hoàn toàn chính xác và đầy đủ theo yêu cầu để được cập nhật. Và bạn tin rằng, tất cả thông tin đó hoàn toàn được bảo mật bởi chính sách bảo mật của GiaVangOL.VN. Các thông tin đó không được tiết lộ cho bất kỳ ai hoặc đơn vị tổ chức nào khác.

Nếu bạn phát hiện user và pass của mình bị truy cập bởi một người khác thì bạn có quyền yêu cầu hủy truy cập và khôi phục lại ngay lập tức. GiaVangOL.VN có quyền vô hiệu hóa tất cả các user, pass hoặc nhận dạng khác đã được lựa chọn bởi bạn hoặc đã được cung cấp bởi GiaVangOL.VN vào bất kỳ thời gian nào mà không cần thông báo trước hoặc không thông báo lý do.

Quyền sở hữu trí tuệ

Với các điều khoản sử dụng, bạn có thể sử dụng dịch vụ của GiaVangOL.VNcho bất kỳ thương hiệu, cửa hàng kim hoàn hay công ty vàng bạc đá quý. Vì thế bạn không được phép sửa đổi, sao chép dữ liệu, phân phối, thực hiện công khai, tải về, lưu trữ , tái xuất bản, truyền tải bất kỳ nội dung hay tài liệu nào có sẵn trên Website GiaVangOL.VN

Thương hiệu

Khi chưa có sự cho phép của chúng tôi, bạn không được quyền sử dụng thương hiệu GiaVangOL.VN vào bất cứ mục đích nào. Các sản phẩm, biểu tượng, thiết kế, dịch vụ hay thương hiệu, khẩu hiệu của bên thứ ba xuất hiện trên GiaVangOL.VN không nhất thiết phải chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của bên thứ ba đó với chúng tôi.

Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ được phép sử dụng các dịch vụ của GiaVangOL.VN một cách hợp pháp, đúng mục đích sử dụng và phải đảm bảo phù hợp với các điều kiện điều khoản sử dụng của Website. Bạn không được quyền sử dụng các dịch vụ của GiaVangOL.VN cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật.

Đóng góp các thành viên

Với mục đích hình thành Website là để chia sẻ, được kết nối nên GiaVangOL.VN cho phép đóng góp thành viên, chuyên gia trong các lĩnh vực. Tất cả các chia sẻ của bạn đều được chúng tôi đón nhận, tôn trọng và điều chỉnh sao cho phù hợp với GiaVangOL.VN hơn.

Giám sát và thi hành

Chính vì được quyền đóng góp thành viên để được chia sẻ nhiều hơn mà GiaVangOL.VN có quyền sửa đổi, điều chỉnh hoặc có thể loại bỏ bất kỳ đóng góp của thành viên nào không đúng với các yêu cầu mà chúng tôi đưa ra và chúng tôi có quyền hủy bỏ ngay lập tức các thành viên cố tình không tuân thủ đúng các điều kiện, điều khoản của GiaVangOL.VN đưa ra.

Vi phạm bản quyền

GiaVangOL.VN rất coi trọng nộ dung bản quyền. Chúng tôi lấy rất nhiều thông tin, dữ liệu data từ các nguồn khác nhau để tổng hợp một cách đầy đủ và chính xác nhất. Nếu bạn cảm thấy thông tin của GiaVangOL.VN vi phạm bản quyền thì bạn có thể yêu cầu chúng tôi qua hom thử điện tử, chúng tôi sẽ đính chính lại hoặc có thể gỡ bỏ ngay lập tức.

Từ chối các đảm bảo

Bạn phải biết rằng, các trang Web hoặc các tập tin có sẵn để tải về có thể chứa virus hoặc các mã phá hoại khác nên chúng tôi không đảm bảo chắc chắn sẽ không có. Bạn phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm tra, chống virus và phá các tẹp tin phá hoại thiết bị của bạn nhé.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong tất cả các trường hợp GiaVangOL.VN hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp, cửa hàng kim hoàn thứ ba nào liên quan.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại đây!

Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đọc.